MEDIPE НАЙБЛИЗО ДО ТЕБ

ФОРМУЛЯР: КОНТАКТУВАЙТЕ СЕ С НАС

ИМЕ*
ФАМИЛИЯ*
ТЕЛЕФОНЕН №*
И-МЕЙЛ
* Задължителни полетаПРАВИЛНИКА
**Съгласие за набиране на персонал  TAK
Съгласие за маркетингови цели имейл TAK
Съгласие за маркетингови цели SMS/MMS TAK
Информационна клауза отнасяща се към обработката на личните данни
**Зачеркване на съгласието е задължително за да се проведе процеса на набиране и подбор на персонал.

MM ООД/Група MEDIPE

ул. Strzegomska 236A,
54-432 Wrocław

СОФИЯ

София 1606, Владайска 58-60,
кв. Красно село

тел. +359 52 918 004
тел. +359 52 918 001

E-mail: [email protected]