Zespół zachodzącego słońca u osób starszych – czym jest to schorzenie?

Zespół zachodzącego słońca to zaburzenie, które często dotyka Seniorów. To schorzenie nie jest powszechnie znane i zwykle nie mówi się o nim, dlatego warto wiedzieć o jego istnieniu i przyswoić pewne fakty. Szczegó...

Zespół zachodzącego słońca to zaburzenie, które często dotyka Seniorów. To schorzenie nie jest powszechnie znane i zwykle nie mówi się o nim, dlatego warto wiedzieć o jego istnieniu i przyswoić pewne fakty. Szczególnie osoby opiekujące się osobami starszymi powinny dogłębnie zainteresować się tym tematem.

Jakie są przyczyny syndromu zachodzącego słońca?

Przyczyny pojawienia się tego syndromu nie są dokładnie zbadane. Wiadomo, że pojawienie się zespołu zachodzącego słońca sprzyja osobom cierpiącym na demencję lub po prostu ludziom w podeszłym wieku. Do czynników ryzyka, które mogą wywołać omawiany syndrom, zalicza się też szereg różnych silnych, emocjonalnych przeżyć, którym towarzyszy duży stres lub szok, np. przeprowadzka czy nagła hospitalizacja.

Czym jest zespół zachodzącego słońca?

Jest to szereg zachowań, które pojawiają się w późnym popołudniem lub wieczorem u osoby chorej na otępienie. Syndrom ten kojarzony jest też z chorobą Alzheimera. Jak możemy się domyślić zespół zachodzącego słońca dotyczy upośledzenia pracy układu nerwowego. Osoby cierpiące zespół zachodzącego słońca odczuwają różne dolegliwości, które pojawiają się cyklicznie w określonych porach dnia – zwykle wieczorem, kiedy robi się ciemno na dworze. Opiekunka powinna więc mieć na uwadze zmianę zachowania Podopiecznego w tych porach, wykazać się zrozumieniem oraz dodatkowym zaangażowaniem w opiekę.

Objawy syndromu zachodzącego słońca

Objawy zespołu zachodzącego słońca są bardzo czytelne. Opiekunka z pewnością zauważy różnicę w funkcjonowaniu Seniora rano i wieczorem. Różnice te nieraz są diametralne, zależy to oczywiście od stopnia nasilenia schorzenia. Do podstawowych objawów zalicza się m.in.:

  • dezorientację
  • niepokój
  • agresję
  • bezsenność
  • zmienność nastroju
  • omamy wzrokowe
  • trudności w myśleniu i z wysławianiem się

Powyższe przykłady są więc na tyle poważne, że nie mogą być bagatelizowane. Często można je uznać za zwykłe zachowania i niegroźne wahania nastroju. Warto jednak warto bliżej przyjrzeć się uczuciom Podopiecznego i dokładniej zweryfikować jego nastroje i zmiany w postępowaniu w zależności od pory dnia czy innych bodźców. Brak reakcji i pomocy ze strony otoczenia może nieść za sobą powikłania i znacznie cięższe pogorszenie się stanu zdrowia Seniora.

Przebieg leczenia syndromu zachodzącego słońca u osób starszych

Leczenie syndromu zachodzącego słońca nie opiera się na kuracji farmakologicznej, ale na ogólnej terapii, która powinna odbywać się w domu w towarzystwie bliskich osób. Wszystkie działania powinny zapobiegać pogłębianiu się objawów oraz stwarzać komfortowe środowisko dla Seniora. Opiekunka powinna tu zwrócić uwagę na odpowiednie oświetlenie pomieszczeń, w których przebywa Podopieczny. Zbyt ciemne aranżacje będą sprzyjać gorszemu samopoczuciu Seniora. Kolejnym ważnym aspektem jest zapewnienie spokoju i wykluczenie agresywnych bodźców pochodzących z otoczenia. Głównie powinno się mieć tu na względzie wieczorne oglądanie telewizji czy słuchanie radia, gdzie treści i zbyt nasilone dźwięki mogą wywoływać stany lękowe u osoby starszej. Opiekunka powinna więc ocenić, które działania i aktywności podejmowane przez Seniora będą dla niego odpowiednie w porze wieczornej, tak aby nie zaburzać jego zdrowia psychicznego.