Pierwsza pomoc – jak ważna jest w nagłych sytuacjach?

Umiejętność prawidłowego udzielenia pierwszej pomocy jest bardzo ważna nie tylko w pracy Opiekunek i Opiekunów osób starszych. Każdego z nas może niespodziewanie spotkać sytuacja, w której czyjeś życie będzie zależał...

Umiejętność prawidłowego udzielenia pierwszej pomocy jest bardzo ważna nie tylko w pracy Opiekunek i Opiekunów osób starszych. Każdego z nas może niespodziewanie spotkać sytuacja, w której czyjeś życie będzie zależało od naszej reakcji.

Skąd czerpać wiedzę?

W sieci jest dużo materiałów wideo i artykułów, z których łatwo można zaczerpnąć wiele podstawowych informacji w temacie udzielania pierwszej pomocy. Często organizowane też są szkolenia z profesjonalnymi ratownikami medycznymi, którzy w najbardziej zrozumiały i przystępny sposób tłumaczą i pokazują najważniejsze elementy pierwszej pomocy w różnych sytuacjach. Udział w takim szkoleniu pozwala też wykonywać ćwiczenia praktyczne, a osoba prowadząca na bieżąco poprawia i koryguje nasze błędy oraz odpowiada na wszelkie pytania.

Podstawy – co trzeba wiedzieć?

Przede wszystkim, zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest utrzymanie przy życiu poszkodowanego do chwili przybycia karetki pogotowia ratunkowego i pilnowanie, aby w tym czasie nie doszło do powstania dalszych powikłań.
Jak się zachować w sytuacji, w której widzimy poszkodowaną osobę, np. po wypadku i nie wiemy w jakim jest stanie? Należy wtedy udzielić podstawowej pierwszej pomocy i jeśli sytuacja tego wymaga, wykonać reanimację (RKO).

Jak wykonać reanimację (RKO)?

 1. Sprawdź, czy miejsce, w którym znajduje się poszkodowany jest bezpieczne i czy sam nie jesteś zagrożony.
 2. Oceń stan poszkodowanego – powiedz coś, sprawdź czy reaguje.
 3. Jeśli poszkodowany reaguje, zostaw go w zastanej pozycji i wezwij pomoc, jeżeli jest potrzebna – zadzwoń pod darmowy numer 112. Poczekaj, aż przyjedzie pomoc.
 4. Jeżeli poszkodowany nie reaguje, głośno zawołaj pomoc i poproś, aby ktoś zadzwonił pod 112. Odwróć osobę na plecy i udrożnij drogi oddechowe, odginając głowę i unosząc żuchwę.
 5. Oceń czy poszkodowany oddycha – czy jego klatka piersiowa się unosi, lub czy czujesz oddech po zbliżeniu się do twarzy.
 6. Jeśli oddech nie jest prawidłowy, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO):
  – klęknij obok poszkodowanego i ułóż jeden nadgarstek na środku jego klatki piersiowej, następnie połóż na nim nadgarstek drugiej ręki;
  – spleć palce dłoni i upewnij się, że nie uciskasz nadbrzusza ani dolnego końca mostka;
  – pochyl się, wyprostowane ramiona ustaw prostopadle do mostka poszkodowanego i uciskaj na głębokość 4-5 cm;
  – po każdym uciśnięciu zwolnij nacisk na klatkę piersiową, nie odrywając dłoni od mostka – okres uciskania i zwalniania nacisku (relaksacji) mostka powinien być taki sam. Połącz uciskanie klatki piersiowej z oddechami ratowniczymi:
  – po wykonaniu 30 uciśnięć klatki piersiowej udrożnij drogi oddechowe poszkodowanego, po czym zaciśnij jego skrzydełka nosa;
  – weź normalny wdech i obejmij szczelnie usta poszkodowanego swoimi ustami, upewniając się, że nie ma przecieku powietrza;
  – wdmuchuj powoli powietrze do ust poszkodowanego przez około 1 sekundę (tak jak przy normalnym oddychaniu), obserwując jednocześnie czy klatka piersiowa się unosi;
  – utrzymując odgięcie głowy i uniesienie żuchwy, odsuń swoje usta od ust poszkodowanego i obserwuj czy podczas wydechu opada jego klatka piersiowa;
  – wykonaj jeszcze jeden, taki sam, oddech ratowniczy.
 7. Kontynuuj uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze w stosunku 30 : 2, przerwij tylko w sytuacji, gdy zobaczysz, że poszkodowany zaczął samodzielnie oddychać.
 8. Jeżeli po pierwszym oddechu ratowniczym klatka piersiowa poszkodowanego się nie podnosi, sprawdź czy w jamie ustnej nie ma widocznych ciał obcych i usuń je. Sprawdź też czy odgięcie głowy i uniesie żuchwy są poprawnie wykonane.
 9. Jeżeli na miejscu jest więcej osób, które mogą wykonać reanimację, powinny się zmienić co ok. 2 minuty, żeby uniknąć zmęczenia i zmiany tempa wykonywanych ucisków.

Warto pamiętać o tym, że polskie prawo (Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Kodeks Karny) nakłada na świadka zdarzenia obowiązek powiadomienia o nagłym zagrożeniu zdrowotnym pogotowia ratunkowego lub innych służb ratowniczych (straż pożarna, policja), a także udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu. Nie należy się bać, ponieważ nasze działanie może realnie przyczynić się uratowania komuś życia!