LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 172. ZDROWIE

Zdrowie jest najważniejszą wartością w życiu człowieka, a 7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia – ma nam o tym przypominać. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące problemy zdrowotne dotyczące społeczeństwa na ś...

Zdrowie jest najważniejszą wartością w życiu człowieka, a 7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia – ma nam o tym przypominać. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące problemy zdrowotne dotyczące społeczeństwa na świecie. O własne zdrowie możemy zadbać na wiele sposobów, np. poprzez zdrowy styl życia, aktywność fizyczną, regularne picie wody a nawet wysypianie się. W dzisiejszej lekcji poznasz nowe słówka, które ułatwią Ci komunikację w tym temacie. Wykonaj również ćwiczenia, aby zapamiętać je na dłużej.

 • gesunder Lebensstil führen – prowadzić zdrowy tryb życia
 • eine gesunde Lebenseinstellung haben – mieć zdrowe nastawienie do życia
 • der Körper – ciało
 • auf seinen Körper achten – uważać na swoje zdrowie
 • zum Arzt gehen – chodzić do lekarza
 • die Untersuchung (-en) – badanie
 • sich regelmäßig untersuchen lassen – badać się regularnie
 • sich bewusst ernähren – odżywiać się świadomie
 • mindestens 2 Liter Wasser pro Tag trinken – pić przynajmniej 2 litry wody dziennie
 • Salz und Zucker einschränken – ograniczyć sól oraz cukier
 • ungesundes Essen einschränken – ograniczać niezdrowe jedzenie
 • die Speise(-n) – potrawa
 • Speisen frisch kochen – gotować świeże potrawy
 • vitaminreich – zawierający dużo witamin / bogaty w witaminy
 • vitaminreiche Produkte essen – jeść produkty bogate w witaminy
 • vitaminarm – zawierajacy mało witamin / ubogi w witaminy
 • verbreitet – przetworzony
 • verarbeitete Produkte einschränken – ograniczać produkty przetworzone
 • soziale Kontakte pflegen – dbać o kontakty społeczne
 • sich fit halten – utrzymywać dobrą kondycję
 • Sport regelmäßig treiben – uprawiać regularnie sport
 • sich regelmäßig ausschlafen – wysypiać się regularnie
 • psychische Gesundheit pflegen – dbać o zdrowie psychiczne
 • aufhören – przestawać
 • mit dem Rauchen aufhören – przestać palić papierosy
 • Alkoholkonsum einschränken – ograniczyć konsumpcję alkoholu
 • Stress vermeiden und abbauen – unikać i odreagowywać stres

 

Zad. 1. Do podanych wyrazów przyporządkuj czasowniki tak, aby powstały logiczne zwroty.

1. soziale Kontakte
2. sich regelmäßig untersuchen
3. gesunder Lebensstil
4. Stress
5. mindestens 2 Liter Wasser pro Tag
6. verarbeitete Produkte
7. sich regelmäßig
8. mit dem Rauchen
9. Speisen frisch
10. sich bewusst
a. einschränken
b. lassen
c. trinken
d. ausschlafen
e. ernähren
f. aufhören
g. pflegen
h. vermeiden
i. kochen
j. führen

Zad. 2.  Wskaż prawidłowe tłumaczenie zwrotów a, b lub c.

 

1. zdrowo się odżywiać:
a) sich fit halten
b) sich gesund ernähren
c) sich bewusst ernähren

2. jeść produkty bogate w witaminy:
a) vitaminreiche Produkte essen
b) vitaminarme Produkte essen
c) die Produkte ohne Vitamine essen

 

3. odreagować stres:
a) Stress vermeiden
b) Stress einschränken
c) Stress abbauen

4. przestać palić papierosy:
a) Zigarette stoppen
b) mit dem Rauchen aufhören
c) mit dem Rauchen anfangen

 

5. prowadzić zdrowy tryb życia:
a) gesunder Lebensstil führen
b) gesundes Leben halten
c) gesundes Leben haben6. wysypiać się regularnie:
a) zu wenig schlafen
b) regelmäßig einschlafen
c) sich regelmäßig ausschlafen

Zad. 3. Przetłumacz zdania na język niemiecki.

1. Owoce i warzywa są bogate w witaminy.
2. Żeby czuć się dobrze, trzeba się wysypiać.
3. Sól jest niezdrowa, dlatego powinieneś ją ograniczyć.
4. Wielu ludzi nie odżywia się świadomie.
5. Jem za dużo niezdrowego jedzenia i przetworzonych produktów.
6. Dbam o moje zdrowie psychiczne.

Odpowiedzi:

Zad. 1.
1. pflegen, 2. lassen, 3. führen, 4. vermeiden, 5. trinken, 6. einschränken, 7. ausschlafen, 8. aufhören, 9. kochen, 10. ernähren

Zad. 2.
1b, 2a, 3c, 4b, 5a, 6c

Zad. 3.
1. Obst und Gemüse sind vitaminreich.
2. Um sich gut zu fühlen, muss man sich ausschlafen.
3. Salz ist ungesund, deshalb solltest du es einschränken.
4. Viele Menschen ernähren sich nicht bewusst.
5. Ich esse zu viel ungesundes Essen und verarbeitete Produkte.
6. Ich pflege meine psychische Gesundheit.