LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 181. ZAPRZECZENIE

Praktycznie każdy język obcy posiada słówka, dzięki którym możemy coś zanegować bądź czemuś zaprzeczyć. W języku niemieckim występuje kilka rodzajów zaprzeczeń. Tym razem skupimy się na tych podstawowych i najczęś...

Praktycznie każdy język obcy posiada słówka, dzięki którym możemy coś zanegować bądź czemuś zaprzeczyć. W języku niemieckim występuje kilka rodzajów zaprzeczeń. Tym razem skupimy się na tych podstawowych i najczęściej występujących tj. „nein”, „kein” lub „nicht”. Każde z nich będzie pełniło inną funkcję, ponieważ możemy dzięki nim można zaprzeczyć całe zdanie bądź jego część.

 

1) Przeczenie „nein” – nie
Zaprzecza całe zdanie. Może występować również samodzielnie lub przed zdaniem przeczącym.
Nein, ich habe keine Geschwister. – Nie, nie mam rodzeństwa.

Nein, du machst das Frühstück. – Nie, Ty robisz śniadanie.

Nein, ich mag Tomatensuppe nicht. – Nie, ja nie lubię zupy pomidorowej.

Nein, ich schwimme nicht. – Nie, ja pływam.

Nein, ich kann dich nicht besuchen. – Nie, nie mogę Cię odwiedzić.

 

2) Przeczenie „nicht” – nie

Zaprzecza czasownik
„Nicht” występuje po czasowniku.

Er sitzt nicht. – On nie siedzi.

Sie fährt nicht. – Ona nie jedzie.

Ania raucht nicht. – Ania nie pali.

Zaprzecza przymiotnik lub przysłówek
„Nicht” stoi bezpośrednio przed przymiotnikiem.
Er ist nicht alt. – On nie jest stary.
Fahr nicht so schnell. – Nie jedź tak szybko.

Hans ist jung, aber er ist nicht dumm. – Hans jest młody, ale nie jest głupi.

 

Zaprzecza rzeczownik, wyrażenia rzeczownikowe
Przeczenie „nicht” występuje wówczas przed wyrazem zaprzeczanym.

Das ist nicht teuer. – To nie jest drogie.

Das ist nicht ein Buch. – To nie jest książka.

Das Kind ist nicht gesund. – To dziecko nie jest zdrowe.

Adam kommt nicht aus Polen. – Adam nie pochodzi z Polski.

Zaprzecza całe zdanie
Występuje przed drugim orzeczeniem lub na końcu zdania.

Nein, ich arbeite heute nicht. – Nie, dzisiaj nie pracuję.

Nein, wir wollen dort nicht gehen. – Nie, my nie chcemy tam iść.

 

3) Przeczenie „kein” – żaden / żadna / żadne

Zaprzecza całą część zdania.
Występuje przed rzeczownikiem z rodzajnikiem nieokreślonym (do rodzajnika nieokreślonego wystarczy dodać literę „k”) lub bez rodzajnika.

Wir haben keinen Preis gewonnen. – Nie wygraliśmy żadnej nagrody.

Er hat keine Idee. – On nie ma (żadnego) pomysłu.

Ich habe keine Zeit. – Nie mam czasu.

Diese Mädchen hat keine Freunde. – Ta dziewczynka nie ma (żadnych) przyjaciół.

Sie haben keine Katze. – Nie mam kota.

Das sind keine Polen. – To nie są Polacy.

 

WSKAZÓWKA!
W języku niemieckim nie stosujemy podwójnych przeczeń. Wyjątkiem jest przeczenie „nein”.

 

Zad. 1.
Wybierz odpowiednie przeczenie a, b lub c.

1. Ich habe Obst _________ gekauft.
a) nein b) kein c) nicht

2. Das ist _________ gute Idee.
a) keine b) nein c) nicht
3. Seit ein paar Tagen bin ich _________ ausgeschlafen.
a) keinen b) nicht c) nein

4. Sie braucht _________ diese Schuhe, sondern dieses Kleid.
a) nicht b) nein c) kein

5. Frau Schmidt braucht _________ Hilfe.
a) nicht b) keine c) nein

6. Ich will _________ nach Deutschland fahren, sondern nach Spanien.
a) nein b) keiner c) nicht

7. Nein, diese Aufgabe ist _________ einfach.
a) nein b) kein c) nicht

8. Am Freitag fahren wir _________ ans Meer.
a) nicht b) keine c) nein

9. _________, ich arbeite am Samstag nicht.
a) nicht b) nein c) keinen

10. Meine Großmutter ist 90 Jahre alt, aber sie hat immer noch _________ Probleme mit den Augen.
a) nein b) keine c) nicht
Odpowiedzi
1c, 2a, 3b, 4a, 5b, 6c, 7c, 8a, 9b, 10b