LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 196. WENN CZY ALS

Wenn czy als? Zdania okolicznikowe czasu, bo o nich będzie dzisiejszy wpis, to zdania, które odpowiadają na pytania: wann? – kiedy? seit wann? – od kiedy? bis wann? – do kiedy? wie lange? – jak długo? Są to zdania poboczne, w ...

Wenn czy als?

Zdania okolicznikowe czasu, bo o nich będzie dzisiejszy wpis, to zdania, które odpowiadają na pytania:

 • wann? – kiedy?
 • seit wann? – od kiedy?
 • bis wann? – do kiedy?
 • wie lange? – jak długo?

Są to zdania poboczne, w którym orzeczenie (czasownik odmieniony przez odpowiednią osobę) wstępuje na końcu zdania.
Jeśli zdanie poboczne znajduje się przed zdaniem głównym, wówczas zdanie główne zaczyna się od czasownika.


Przykłady:

Er ging zum Arzt, als er sich erkältet hat. – On poszedł do lekarza, gdy się przeziębił.

(Zdanie poboczne po zdaniu głównym – czasownik znajduje się na końcu zdania pobocznego.)

Als er sich Erkältet hat, ging er zum Arzt. – Gdy się przeziębił, poszedł do lekarza.

(Zdanie poboczne przed zdaniem głównym – zdanie główne zaczyna się od czasownika.)

Prawidłowe użycie spójników „wenn” oraz „als” przysparza uczącym się wiele problemów, a to dlatego, że oba mają jedno znaczenie – „kiedy / gdy?”. Używane są jednak w różnych sytuacjach.

Jak rozróżnić, kiedy potrzebne jest „als”, a kiedy „wenn”?
To proste!

 • „Als” używamy wyłącznie w przeszłości, gdy mówimy o jednorazowym wydarzeniu.

  Przykłady:
  Als sie die Prüfung bestanden hat, war sie sehr glücklich. – Gdy zdała egzamin, była bardzo szczęśliwa.
  Als sie hingefallen ist, hat sie sich das Bein gebrochen. – Gdy się przewróciła, złamała nogę.
  Als er in den Zug eingestiegen ist, hat er beim Schaffner sofort eine Fahrkarte gekauft. – Gdy wszedł do pociągu, kupił od razu bilet u konduktora.

 • „Wenn” używamy, gdy mówimy o teraźniejszości lub przyszłości – czynności jedno lub wielorazowej.


Przykłady:
Wenn ich viel arbeite, trinke ich viel Kaffee.
– Kiedy dużo pracuje, pije dużo kawy.
Wenn ich Geburtstag habe, mache ich eine Party. – Gdy mam urodziny, urządzam przyjęcie.
Wenn er sich schlecht fühlt, geht er schneller schlafen. – Kiedy on czuje się źle, idzie szybciej spać.


Zad. 1.

Uzupełnij luki odpowiednim spójnikiem „als” und „wenn”.

1. ______ ich krank bin, liege ich im Bett.
2. ______ wir das letzte Mal in Hannover waren, besuchten wir unsere Freunde.
3. ______ ich ein Kind war, wohnte ich mit meiner Familie in der Stadt.
4. ______ das Telefon klingelt hat, war Betina im Badezimmer.
5. Ich bleibe bei dir, ______ du nicht dagegen hast.
6. ______ ich heute die Zeit finde, besuche ich dich.
7. Die Natur erwacht zum Leben, ______ der Frühling kommt.
8.  ______ ich Studentin war, ______ ich bei meiner Schwester gewohnt.


Zad. 2.
Połącz zdania spójnikami „als” lub „wenn”.

1. Ich bin krank. Ich liege im Bett.
____________________________________________________________________
2. Es regnet. Ich muss einen Regenschirm mitnehmen.
____________________________________________________________________
3. Ich trainiere. Ich höre Musik.
____________________________________________________________________
4. Meine Enkelin war klein. Sie hat viele Märchen gesehen.
____________________________________________________________________
5. Ich war 5 Jahren. Ich habe erster Fahhrad bekommen.
____________________________________________________________________


Odpowiedzi:
Zad. 1.
1. Wenn, 2. Als, 3. Als, 4. Als, 5. wenn, 6. Wenn, 7. wenn, 8. Als


Zad. 2.
1. Wenn ich krank bin, liege ich im Bett.
2. Wenn es regnet, muss ich einen Regenschirm mitnehmen.
3. Wenn ich trainiere, höre ich Musik.
4. Als meine Enkelin klein war, hat sie viele Märchen gesehen.
5. Ich habe erstes Fahrrad bekommen, als ich 5 Jahren war.