LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 191. GRAMATYKA

Gramatyka – niby nie jest najważniejsza, ale bez niej czegoś brakuje w naszych wypowiedziach, są niekompletne. Co gorsza, czasem może też dojść do nieporozumień, dlatego warto ją znać, by unikać wpadek językowych. W dzisiejszym poście porozmawiamy sobie ...

Gramatyka – niby nie jest najważniejsza, ale bez niej czegoś brakuje w naszych wypowiedziach, są niekompletne. Co gorsza, czasem może też dojść do nieporozumień, dlatego warto ją znać, by unikać wpadek językowych. W dzisiejszym poście porozmawiamy sobie o spójnikach z szykiem przestawnym.
Prosta sprawa ???? Najważniejsze, co musisz zapamiętać, to fakt, że czasownik (odmieniony) znajduje się zaraz po spójniku. Popatrz:

Część zdania,

+

spójnik

+

czasownik (odmieniony do osoby)

+

osoba
(podmiot)

+

reszta zdania

 

Przykłady:
Meine Mutter ist krank, trotzdem geht sie in die Arbeit. – Moja mama jest chora, mimo to idzie do pracy.
Ich muss die Einkäufe machen, sonst haben wir nichts zum Essen. – Muszę zrobić zakupy, w przeciwnym razie nie będziemy mieli nic do jedzenia.
Meine Freundin studiert an der Uni, außerdem arbeitet sie auch bei Medipe. – Moja przyjaciółka studiuje na uniwersytecie, oprócz tego pracuje w Medipe.

Ich muss schon gehen, sonst verspäte ich mich. – Muszę już iść, w przeciwnym razie spóźnię się.

 

Jakie spójniki występują w języku niemieckim z tym szykiem zdania?

also – a więc, zatem

außerdem – oprócz

dann – potem, następnie

deshalb / darum / deswegen – dlatego

sonst – w przeciwnym razie

trotzdem – mimo to

Zad. 1. Wpisz w luki odpowiedni spójnik.

Przykład: Michael lehrt in der Schule, außerdem arbeitet er zu Hause.

1. Du musst mich zum Bahnhof bringen, ____________verpasse ich den Zug.
2. Zuerst macht sie Kaffee, ____________ liest sie eine Zeitung.
3. Es ist heiß, ____________ gehen wir baden.
4. Du arbeitest im Geschäft, ____________ arbeitest du als Kellner.
5. Komm zu mir, ____________ treffen wir uns nicht.
6. Ich bin noch ein Kind, ____________ habe ich kein Auto.
7. Ich will nach Deutschland fahren, ____________ lerne ich Deutsch.

Zad. 2. Przetłumacz zdania na język niemiecki.

 1. Jestem chory, mimo to nie idę do lekarza.
  __________________________________________________________________________________
  2. Najpierw posprzątam, potem odpocznę.
  __________________________________________________________________________________
  3. On nie umie pływać, ale jedzie nad morze.
  __________________________________________________________________________________
  4. Pacjentka jest chora, dlatego bierze leki.
  __________________________________________________________________________________
  5. Jest zimno, więc idę do domu.
  __________________________________________________________________________________

 

 

Odpowiedzi:
Zad. 1.

1. sonst, 2. dann, 3. deshalb, 4. außerdem, 5. sonst, 6. also, 7. deshalb

Zad. 2.
1. Ich bin krank, trotzdem gehe ich nicht zum Arzt.
2. Ich räume zuerst auf, dann ruhe ich mich aus.
3. Er kann nicht schwimmen, aber er fährt ans Meer.
4. Die Patientin ist krank, deshalb nimmt sie Medikamente ein.
5. Es ist kalt, also gehe ich nach Hause.