LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 149. Die Kunst des Gesprächs – 2

Niemcy cenią rozmówców, którzy potrafią wyrażać swoje własne zdanie na różne tematy. Dyskusja dla nich jest to wspaniała okazja, aby dowiedzieć się czegoś innego i poznać opinię drugiej strony, dlatego nie bó...

Niemcy cenią rozmówców, którzy potrafią wyrażać swoje własne zdanie na różne tematy. Dyskusja dla nich jest to wspaniała okazja, aby dowiedzieć się czegoś innego i poznać opinię drugiej strony, dlatego nie bójmy się rozmawiać! Dzisiaj przedstawiamy konstrukcje wyrażające własne zdanie i podkreślenie, że jest to nasza osobista opinia.

 

Ich glaube, dass… – Myślę, że…

Ich meine, dass… – Myślę, że…

Ich denke, dass… – Myślę, że…

Ich finde, dass… – Uważam, że…

Ich bin der Meinung, dass… – Jestem zdania, że…

Ich bin der Ansicht, dass… – Jestem zdania, że…

Ich bin der Auffassung, dass… – Jestem zdania, że…

Meiner Meinung nach… – Moim zdaniem…

Meiner Ansicht nach… – Moim zdaniem…

Meiner Auffassung, dass… – Moim zdaniem…

 

Ich persönlich denke, dass… – Osobiście myślę, że

Ich behaupte, dass… – Twierdzę, że…

Ich nehme, dass… – Przyjmuję/Zakładam, że…

Ich neige zu der Ansicht, dass… – Skłaniam się ku poglądowi, że…

Ich habe den Eindruck, dass… – Mam wrażenie, że…

Mir scheint, dass… – Wydaje mi się, że…

Mir scheint, als ob… – Wydaje mi się, jakby…

Es unterliegt keinem Zweifel, dass… – Nie ulega wątpliwości, że…

Ich bin überzeugt, dass… – Jestem przekonany, że…

Ich bin der (festen) Überzeugung, dass… – Mam (mocne) przekonanie, że…

 

Ich bin (absolut) sicher, dass… – Jestem (absolutnie) pewny, że…

Ich versichere dir, dass… – Zapewniam ciebie, że…

Ich habe darüber keine Meinung. – Nie mam na ten temat (żadnego) zdania.

Ich möchte betonen, dass… – Chciałbym podkreślić, że…

Meine Erfahrung zeigt, dass… – Moje doświadczenie pokazuje, że…

Ich habe selbst erlebt, dass… – Sam doświadczyłem/am, że…

Wie ich weiß, … – Jak wiem, …

Ich habe gehört, dass… – Słyszałem, że…

Ich würde sagen, dass… – Powiedziałbym/ałabym, że…

Ich sehe das so: … – Widzię to tak: …

 

Das ist jedenfalls meine Meinung dazu. – To jest w każdym razie mój pogląd na to.

So sieht das aus meiner Sicht aus. – Tak wygląda to z mojego punktu widzenia.

So sehe ich das jedenfalls. – W każdym razie ja tak to widzę.