LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 147. Die Kunst des Gesprächs – 1

Dla Niemców nie ma tematów tabu. Każda rozmowa, nawet taka, w której rozmówcy mają zupełnie inne zdanie, to doskonała okazja, aby poznać inne stanowisko w tej samej sprawie. Dzisiaj prezentujemy wyrażenia wyraż...

Dla Niemców nie ma tematów tabu. Każda rozmowa, nawet taka, w której rozmówcy mają zupełnie inne zdanie, to doskonała okazja, aby poznać inne stanowisko w tej samej sprawie. Dzisiaj prezentujemy wyrażenia wyrażające brak aprobaty dla odmiennej opinii.

Ich bin nicht einverstanden damit, dass… – Nie zgadzam się z tym, że…

Das überzeugt mich nicht. – To mnie nie przekonuje.

Dem stimme ich nicht zu. – Nie zgadzam się z tym.

Ich glaube es nicht. – Nie wierzę w to.

Ich glaube nicht. – Nie sądzę.

Ich glaube das ist nicht wahr. – Uważam to za nieprawdę.

Du hast Unrecht, denn… – Nie masz racji, ponieważ…

Ehrlich gesagt, ich glaube, du irrst dich. – Szczerze mówiąc, sądzę, że się mylisz.

Ganz im Gegenteil. – Wprost przeciwnie.

Das stimmt nicht ganz. – To się niezupełnie zgadza.

 

Das ist nicht ganz richtig. – To niezupełnie tak jest.

Das finde ich nicht. – Ja tak nie uważam.

Du scheinst zu vergessen, dass… – Zdajesz się zapominać, że…

Es stimmt einfach nicht, dass… – To się po prostu nie zgadza, że…

Mit dieser These bin ich nicht einverstanden. – Z tą tezą się nie zgadzam.

Ich bin nicht ganz deiner Meinung. – Niezupełnie/nie do końca się z Tobą zgadzam.

Ich bin keinewegs deiner Meinung. – W żądnym wypadku nie podzielam Twojego zdania.

Ich bin ganz und gar nicht deiner Meinung. – Absolutnie (wcale) nie podzielam Twojego zdania.

Ich bin ganz anderer Meinung. – Jestem całkiem innego zdania.

Da bin ich (ganz) anderer Meinung. – Tu jestem (całkiem) innego zdania.

 

Ich habe darüber eine ganz andere Meinung. – Mam o tym zupełnie inne zdanie.

Ich teile diese Meinung/Auffassung nicht. – Nie podzielam tego zdania/poglądu.

Ich fürchte, wir sind verschiedener Meinung. – Obawiam się, że jesteśmy odmiennego zdania.

In diesem Punkt bin ich ganz anderer Meinung. – W tym punkcie jestem całkiem innego zdania.

Ich bin ganz anderer Auffassung. – Mam całkiem inny pogląd.

Ich bin völlig anderer Ansicht. – Mam zupełnie inny pogląd.

Ich teile deine Ansicht nicht. – Nie podzielam twojego poglądu.

Ich muss dir hier widersprechen. – Muszę się tu Tobie sprzeciwić.

Lasst mich eine andere Meinung haben. – Pozwól, że będę innego zdania.

Nimm es mir nicht übel, aber ich bin ganz anderer Meinung. – Nie miej mi za złe, ale ja jestem całkiem innego zdania.

 

Dem möchte ich ganz entschieden widersprechen. – Temu chciałbym się zdecydowanie sprzeciwić.

Du hast Recht auf deine Meinung, aber erlaube, dass ich dies anders sehe. – Masz prawo do swojego zdania, jednak pozwól, że ja widzę to inaczej.

Ich respektiere deine Meinung, jedoch… – Szanuję Twoje zdanie, jednak…

Es tut mir Leid, aber ich kann deine Meinung nicht teilen. – Przykro mi, ale nie mogę podzielić Twego zdania.

Ich kann deine Argumente leider nicht unterstützen. – Niestety nie mogę poprzeć Twoich argumentów.

Dein Argument hat mich nicht (völlig) überzeugt. – Twój argument mnie nie (zupełnie) przekonał.

Dein Argument überzeugt mich nicht, weil… – Twój argument mnie nie przekonuje, ponieważ…

Diese Behauptung ist doch falsch. – To twierdzenie jest przecież nieprawdziwe.

Wie kannst du so was behaupten? – Jak możesz tak twierdzić/uważać?

Dagegen möchte ich einen Einwand erheben. – Chciałbym wnieść sprzeciw przeciwko temu.

Aber davon kann keine Rede sein. – Ale o tym nie może być mowy.

 

Von meinem Standpunkt sieht das (ganz) anders aus. – Z mojego punktu widzenia wygląda to (zupełnie) inaczej.

Das sehe ich nicht so. – Ja tego tak nie widzę.

Ich sehe das etwas/ganz/völlig anders. – Widzę to trochę /całkiem / zupełnie inaczej.

Ich sehe das Problem anders. – Widzę ten Problem inaczej.

Es ist völliger Quatsch. – To jest totalna bzdura.

Das ist totaler Unsinn! – To jest całkowity nonsens!

Ich bezweifle, dass… – Wątpię, że…

Ich fürchte, dies ist nicht so leicht, wie es aussieht. – Obawiam się, że to nie jest takie proste, jak to wygląda.

Das meinst du doch nicht im Ernst? – Chyba nie myślisz tak na serio?

Deine Einstellung kann ich überhaupt nicht verstehen. – Zupełnie nie mogę zrozumieć Twojego nastawienia.

Ich werde das Gefühl nicht los, dass… – Nie mogę pozbyć się wrażenia, że…