LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 141. Zwierzęta – nauka przez muzykę

Dzisiaj za pomocą piosenki dla dzieci powtórzymy nazwy zwierząt w gospodarstwie domowym z rodzajnikami, ich odgłosy oraz przyjrzymy się zaimkowi względnemu na przykładzie tekstu. Pomoże nam w tym piosenka „Das kleine Küken Piept” ...

Dzisiaj za pomocą piosenki dla dzieci powtórzymy nazwy zwierząt w gospodarstwie domowym z rodzajnikami, ich odgłosy oraz przyjrzymy się zaimkowi względnemu na przykładzie tekstu. Pomoże nam w tym piosenka „Das kleine Küken Piept” w wykonaniu Heidis. Oryginalny utwór został wydany w języku włoskim (pod tytułem „kurczak Pio”) w lipcu 2012 r. i szybko odniósł ogromny sukces, który przyczynił się do powstania piosenki w kilkunastu wersjach językowych.

 

Heidis – Das kleine Küken piept

 

 

Übung 1

Tradycyjnie, zanim pokażemy cały tekst piosenki i tłumaczenie, proponujemy ćwiczenie polegające na uzupełnieniu luk w tekście. Dla ułatwienia podpowiadamy, że w lukach należy wpisać nazwy zwierząt.

Najważniejsze są nazwy zwierząt, które występują po raz pierwszy, na początku zwrotki, ale żeby nie było zbyt łatwo wykreśliliśmy również pozostałe, które się powtarzają, pomimo, że tempo piosenki jest raczej szybkie, żeby wpisać później wszystkie po kolei. Sugerujemy posłuchać piosenkę przynajmniej dwa razy. 🙂

 

Im Radio ist ein Küken
Im Radio ist ein Küken
Und das Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept

Im Radio ist eine ______
Im Radio ist eine ______
Und die macht Goack
Und das Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept

Im Radio ist ein _______
Im Radio ist ein ______
Der macht Kikeriki
Und die ______ Goack
Und das Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept

Im Radio ist eine _____
Im Radio ist eine _____
Die macht Gugelugu
Der _______ Kikeriki
Und die _______ Goack
Und das Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept

Im Radio ist eine _______
Im Radio ist eine _______
Und die macht Gurr
Die ______ Gugelugu
Der ______ Kikeriki
Und die _______ Goack
Und das Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept

Im Radio ist eine _______
Im Radio ist eine _______
Die macht Miau
Und die ________ Gurr
Die _______ Gugelugu
Der _______ Kikeriki
Und die ______ Goack
Und das Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept

Im Radio ist ein ______
Im Radio ist ein ______
Der macht Wau Wau
Und die _______ Miau
Und die _______ Gurr
Die ______ Gugelugu
Der ______ Kikeriki
Und die ______ Goack
Und das Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept

Im Radio ist ein ______
Im Radio ist ein ______
Und das macht Määäh
Und der ______ Wau Wau
Und die ______ Miau
Und die ______ Gurr
Die ______ Gugelugu
Der _____ Kikeriki
Und die _______ Goack
Und das Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept

Im Radio ist eine ______
Im Radio ist eine ______
Und die macht bääh
Das ______ macht Määh
Und der ______ Wau Wau
Und die ______ Miau
Und die ______ Gurr
Die ______ Gugelugu
Der _______ Kikeriki
Und die _______ Goack
Und das Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept

Im Radio ist eine ______
Im Radio ist eine ______
Und die macht Muh
Die _______ Bääh
Das ______ macht Määh
Und der _____ Wau Wau
Und die _____ Miau
Und die ______ Gurr
Die ______ Gugelugu
Der _______ Kikeriki
Und Die ______ Goack
Und Das Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept

Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept

Im Radio ist ein ______
Im Radio ist ein ______
Und der macht Bruuh
Die _____ macht Muuh
Die _____ Bääh
Das _____ macht Määh
Und der _____ Wau Wau
Und die _____ Miau
Und die ______ Gurr
Die ______ Gugelugu
Der ______ Kikeriki
Und Die ______ Goack
Und Das Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept

Im Radio ist ein Träcker
Krótki komentarz gramatyczny

  • Im Radio ist eine Katze, die macht Miau – W radio jest kot, który robi „miau”
  • Im Radio ist ein Hund, der macht Wau Wau – W radio jest pies, który robi „hau hau“

W powyższych zdaniach występuje tak zwany „zaimek względny”, który łączy zdanie nadrzędne z podrzędnym, gdzie pełni funkcję podmiotu. W języku niemieckim zaimki przymiotne: „który”, „która”, „które” są zastąpione poprzez „der”, „die”, „das”, które oczywiście odmieniane są przez przypadki.

 

  • Im Radio ist eine Taube, und die macht Gurr – W radio jest gołąb, który robi „gru“
  • Im Radio ist ein Schaf, und das macht Määäh – W radio jest owca, która robi „mee“

Odgłosy wydawane przez zwierzęta pisze się używając WIELKIEJ LITERY!

 

 

Lösungen:

 

Übung 1

Im Radio ist ein Küken
Im Radio ist ein Küken
Und das Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept

W radio jest pisklę
W radio jest pisklę
I to pisklę ćwierka
to małe pisklę ćwierka
to małe pisklę ćwierka
to małe pisklę ćwierka
to małe pisklę ćwierka
to małe pisklę ćwierka

 

Im Radio ist eine Henne
Im Radio ist eine Henne
Und die macht Goack
Und das Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept

W radio jest kura
W radio jest kura
I która robi „koo“
a to pisklę ćwierka
to małe pisklę ćwierka
to małe pisklę ćwierka
to małe pisklę ćwierka
to małe pisklę ćwierka

 

Im Radio ist ein Gockel
Im Radio ist ein Gockel
Der macht Kikeriki
Und die Henne Goack
Und das Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept

W radio jest kogut
W radio jest kogut
Który robi „kukuryku”
A kura „koo“
A to pisklę ćwierka
to małe pisklę ćwierka
to małe pisklę ćwierka
to małe pisklę ćwierka
Im Radio ist eine Pute
Im Radio ist eine Pute
Die macht Gugelugu
Der Gockel Kikeriki
Und die Henne Goack
Und das Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept

W radio jest indyk
W radio jest indyk
Który robi „gul gul“
Kogut „kukuryku”
A kura „koo“
A to pisklę ćwierka
to małe pisklę ćwierka
to małe pisklę ćwierk

 

Im Radio ist eine Taube
Im Radio ist eine Taube
Und die macht Gurr
Die Pute Gugelugu
Der Gockel Kikeriki
Und die Henne Goack
Und das Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept

W radio jest gołąb
W radio jest gołąb
i który robi „gruu“
Indyk „gul gul“
Kogut „kukuryku”
A kura „koo“
A to pisklę ćwierka
to małe pisklę ćwierka
to małe pisklę ćwierka
to małe pisklę ćwierka
Im Radio ist eine Katze
Im Radio ist eine Katze
Die macht Miau
Und die Taube Gurr
Die Pute Gugelugu
Der Gockel Kikeriki
Und die Henne Goack
Und das Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept

W radio jest kot
W radio jest kot
Który robi „miau”
A gołąb „gruu”
Indyk „gul gul”
Kogut „kukuryku”
A kura „koo”
A to pisklę ćwierka
to małe pisklę ćwierka
to małe pisklę ćwierka

 

Im Radio ist ein Hund
Im Radio ist ein Hund
Der macht Wau Wau
Und die Katze Miau
Und die Taube Gurr
Die Pute Gugelugu
Der Gockel Kikeriki
Und die Henne Goack
Und das Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept

W radio jest pies
W radio jest pies
Który robi „hau hau”
A kot „miau”
A gołąb „gruu“
Indyk „gul gul“
Kogut „kukuryku”
A kura „koo“
A to pisklę ćwierka
to małe pisklę ćwierka
to małe pisklę ćwierka
to małe pisklę ćwierka

 

Im Radio ist ein Schaf
Im Radio ist ein Schaf
Und das macht Määäh
Und der Hund Wau Wau
Und die Katze Miau
Und die Taube Gurr
Die Pute Gugelugu
Der Gockel Kikeriki
Und Die Henne Goack
Und Das Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept

W radio jest owca
W radio jest owca
i która robi „meee”
A pies „hau hau”
A kot „miau”
A gołąb „gruu”
Indyk „gul gul”
Kogut „kukuryku”
A kura „koo”
A to pisklę ćwierka
to małe pisklę ćwierka
to małe pisklę ćwierka

 

Im Radio ist eine Ziege
Im Radio ist eine Ziege
Und die macht bääh
Das Schaf macht Määh
Und der Hund Wau Wau
Und die Katze Miau
Und die Taube Gurr
Die Pute Gugelugu
Der Gockel Kikeriki
Und Die Henne Goack
Und Das Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept

W radio jest koza
W radio jest koza
I która robi „bee”
Owca robi „mee”
A pies „hau hau”
A kot „miau”
A gołąb „gruu“
Indyk „gul gul“
Kogut „kukuryku”
A kura „koo“
A to pisklę ćwierka
to małe pisklę ćwierka
to małe pisklę ćwierka
to małe pisklę ćwierka

 

Im Radio ist eine Kuh
Im Radio ist eine Kuh
Und die macht Muh
Die Ziege Bääh
Das Schaf macht Määh
Und der Hund Wau Wau
Und die Katze Miau
Und die Taube Gurr
Die Pute Gugelugu
Der Gockel Kikeriki
Und Die Henne Goack
Und Das Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept

W radio jest krowa
W radio jest krowa
i która robi „muu”
koza „bee”
owca „mee”
A pies „hau hau”
A kot „miau”
A gołąb „gruu“
Indyk „gul gul“
Kogut „kukuryku”
A kura „koo“
A to pisklę ćwierka
to małe pisklę ćwierka
to małe pisklę ćwierka
to małe pisklę ćwierka
to małe pisklę ćwierka

 

Im Radio ist ein Stier

Im Radio ist ein Stier
Und der macht Bruuh
Die Kuh macht Muuh
Die Ziege Bääh
Das Schaf macht Määh
Und der Hund Wau Wau
Und die Katze Miau
Und die Taube Gurr
Die Pute Gugelugu
Der Gockel Kikeriki
Und Die Henne Goack
Und Das Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept
Das kleine Küken piept

W radio jest byk
W radio jest byk
I robi „bruu”
Krowa robi „muu”
koza „bee”
owca „mee”
A pies „hau hau”
A kot „miau”
A gołąb „gruu“
Indyk „gul gul“
Kogut „kukuryku”
A kura „koo“
A to pisklę ćwierka
to małe pisklę ćwierka
to małe pisklę ćwierka
to małe pisklę ćwierka
to małe pisklę ćwierka

 

Im Radio ist ein Träcker
Im Radio ist ein Träcker
Und der macht Brum
Der Träcker macht Bruumm
Der Träcker macht Bruumm
Und das Küken… ouh ouh

W radio jest traktor
W radio jest traktr
I robi „brum”
Traktor robi „brum“
Traktor robi „brum“
a to pisklę…oh oh