LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 135. Nauka przez muzykę

Dobrym sposobem na nauczenie się nowych słówek jest nawet uczenie się rymowanek dla dzieci. Choć dzisiejsza piosenka nie jest typową piosenką dla dzieci – pochodzi z filmu „7 Krasnoludków: Las to za mało – historia jeszcze prawdziwsza” (niem. 7 Zwerge – der ...

Dobrym sposobem na nauczenie się nowych słówek jest nawet uczenie się rymowanek dla dzieci. Choć dzisiejsza piosenka nie jest typową piosenką dla dzieci – pochodzi z filmu „7 Krasnoludków: Las to za mało – historia jeszcze prawdziwsza” (niem. 7 Zwerge – der Wald ist nicht genug), ale prezentuje wiele rzeczowników w połączeniu z pasującymi do nich czasownikami, które łatwo wpadają w pamięć.

 

7 Zwerge – Steh’ auf, wenn du auf Zwerge stehst – Otto Waalkes

 

Übung 1

Tradycyjnie, zanim pokażemy cały tekst piosenki i tłumaczenie, proponujemy ćwiczenie polegające na uzupełnieniu luk w tekście. Sugerujemy posłuchać piosenkę przynajmniej dwa razy.

 

Schach!

Zwerge die sind ______ und zart,

Zwerge tragen einen ______,

Zwerge sind so _______ wie Stroh,

Zwerge geh’n zu siebt aufs Klo.

Zwerge sind zu gar nichts nutz,

Zwerge ________ nichts als Schmutz,

Zwerge seh‘n das anders weil,

_______ nur ein Vorurteil

 

Ein Zwerg ist größer _____ man glaubt.

Ein Zwerg das größte überhaupt.

Ein Zwerg sieht das was du ______ siehst.

Ein Zwerg findet Schneewittchen ______.

 

Schach!

_______ ist zum Waschen da,

Pudding ist zum Naschen da,

Türen sind zum Schließen da,

_______ sind zum Schießen da.

Ohren sind zum _______ da,

Hirsche sind zum Röhren da,

_______ sind zum Schminken da,

Füße sind zum ________ da.

 

Ein Zwerg ist größer _____ man glaubt.

Ein Zwerg das größte überhaupt.

Ein Zwerg sieht das was du ______ siehst.

Ein Zwerg findet Schneewittchen ______.

 

Ein Zwerg will unter ________ sein

Ein Zwerg kommt selten ganz _______

Ein Zwerg fühlt sich erst ______ zu siebt

Ein Zwerg ist überall beliebt.

 

Bäcker sind zum ________ da,

Nüsse sind zum Knacken da,

Ziegen sind zum Meckern da,

________ sind zum Kleckern da.

Schlitten sind zum Rodeln da,

_______ sind zum Jodeln da,

Felsen sind zum Klettern da,

Linge sind zum Schmettern da.

 

Ein Zwerg ist größer _____ man glaubt.

Ein Zwerg das größte überhaupt.

Ein Zwerg sieht das was du ______ siehst.

Ein Zwerg findet Schneewittchen ______.

 

Ein Zwerg will unter ________ sein

Ein Zwerg kommt selten ganz _______

Ein Zwerg fühlt sich erst ______ zu siebt

Ein Zwerg ist überall beliebt.

 

Bilder sind zum Gucken da,

________ sind zum Spucken da,

Siebe sind zum Sieben da,

______ sind zum Lieben da.

Bücher sind zum ______ da,

Abfall zum verwesen da,

Worte sind zum ________ da,

Spinat ist zum Erbrechen da.

 

Ein Zwerg ist größer _____ man glaubt.

Ein Zwerg das größte überhaupt.

Ein Zwerg sieht das was du ______ siehst.

Ein Zwerg findet Schneewittchen ______.

 

Ein Zwerg will unter ________ sein

Ein Zwerg kommt selten ganz _______

Ein Zwerg fühlt sich erst ______ zu siebt

 

Ein _______ das es nur sieben gibt.

Halt, halt, halt, halt, halt!

Schach!!!

 

Übung 2

Dopasuj rzeczowniki do odpowiednich czasowników w formie rzeczowników. Postaraj się zrobić to bez spoglądania do tekstu piosenki.

 • Lippen sind zum
 • Lamas sind zum
 • Worte sind zum
 • Bayern sind zum
 • Türen sind zum
 • Bäcker sind zum
 • Nüsse sind zum
 • Wasser sind zum
 • Bücher sind zum
 • Tore sind zum
 1. Schließen
 2. Knacken
 3. Lesen
 4. Sprechen
 5. Schießen
 6. Jodeln
 7. Backen
 8. Spucken
 9. Schminken
 10. Waschen

Krótki komentarz gramatyczny

 • Ein Zwerg ist größer als man glaubt.

Przy porównaniach używa się spójnika „als“ (wyższy niż…).

 • Bäcker sind zum Backen da,
 • Nüsse sind zum Knacken da,

W powyższych przykładach występuje tworzenie rzeczowników od czasowników. Nazwy czynności  w języku niemieckim występujące w formie rzeczowników (tj. mycie, mówienie, wspinanie itd.) piszemy wielką literą pomimo, że wyglądają zupełnie tak samo jak zwykły czasownik (tj. waschen – myć, ale das Waschen – mycie, itd.). Takie rzeczowniki występują z rodzajnikiem das!

 • zum Schließen da,
 • zum Schießen

zu + dem = zum

 

Lösungen:

 

Dzisiaj wyjątkowo odpowiedzi podamy w odwrotnej kolejności.

 

Übung 2

  • i
  • h
  • f
  • a
  • g
  • b
  • j
  • c
  • e

 

Übung 1

Schach! Szach!
Zwerge die sind klein und zart, Krasnale, są małe i delikatne,
Zwerge tragen einen Bart, Krasnale noszą brodę,
Zwerge sind so dumm wie Stroh, Krasnale są tak głupie jak słoma,
Zwerge geh’n zu siebt aufs Klo. Krasnale idą w siódemkę do łazienki.
Zwerge sind zu gar nichts nutz, Krasnale do niczego się nie przydają
Zwerge machen nichts als Schmutz, Krasnale nie robią nic oprócz brudu,
Zwerge seh‘n das anders weil, Krasnale widzą to inaczej, ponieważ
Alles nur ein Vorurteil Wszystko jest tylko uprzedzeniem
Ein Zwerg ist größer als man glaubt. Krasnal jest większy niż można pomyśleć.
Ein Zwerg das größte überhaupt. Krasnal w ogóle największy.
Ein Zwerg sieht das was du nicht siehst. Krasnal widzi to, czego ty nie widzisz.
Ein Zwerg findet Schneewittchen süß. Krasnal uważa Śnieżkę za śliczną.
Schach! Szach!
Wasser ist zum Waschen da, Woda jest do mycia,
Pudding ist zum Naschen da, Pudding jest do zajadania się,
Türen sind zum Schließen da, Drzwi są do zamykania,
Tore sind zum Schießen da. Bramki są do strzelania.
Ohren sind zum Hören da, Uszy są do słuchania,
Hirsche sind zum Röhren da, Jelenie są tam, by ryczenia,
Lippen sind zum Schminken da, Usta są do malowania (przyp. szminką),
Füße sind zum Stinken da. Stopy są do śmierdzenia.
Ein Zwerg ist größer als man glaubt. Krasnal jest większy niż można pomyśleć.
Ein Zwerg das größte überhaupt. Krasnal w ogóle największy.
Ein Zwerg sieht das was du nicht siehst. Krasnal widzi to, czego ty nie widzisz.
Ein Zwerg findet Schneewittchen süß. Krasnal uważa Śnieżkę za śliczną.
Ein Zwerg will unter Zwergen sein Krasnal chce być wśród krasnali
Ein Zwerg kommt selten ganz allein Krasnal rzadko przychodzi sam
Ein Zwerg fühlt sich erst gut zu siebt Krasnal dobrze się czuje w siódemce.
Ein Zwerg ist überall beliebt. Krasnal jest wszędzie kochany.
Bäcker sind zum Backen da, Piekarze są do pieczenia,
Nüsse sind zum Knacken da, Orzechy są do łupania
Ziegen sind zum Meckern da, Kozy są do beczenia,
Kindern sind zum Kleckern da. Dzieci są do upaćkania się.
Schlitten sind zum Rodeln da, Sanki są do jeżdżenia,
Bayern sind zum Jodeln da, Bawaria jest by jodłować
Felsen sind zum Klettern da, Skały są do wspinaczki
Linge sind zum Schmettern da. *
Ein Zwerg ist größer als man glaubt. Krasnal jest większy niż można pomyśleć.
Ein Zwerg das größte überhaupt. Krasnal w ogóle największy.
Ein Zwerg sieht das was du nicht siehst. Krasnal widzi to, czego ty nie widzisz.
Ein Zwerg findet Schneewittchen süß. Krasnal uważa Śnieżkę za śliczną.
Ein Zwerg will unter Zwergen sein Krasnal chce być wśród krasnali
Ein Zwerg kommt selten ganz allein Krasnal rzadko przychodzi sam
Ein Zwerg fühlt sich erst gut zu siebt Krasnal dobrze się czuje w siódemce.
Ein Zwerg ist überall beliebt. Krasnal jest wszędzie kochany.
Bilder sind zum Gucken da, Obrazy są do patrzenia,
Lamas sind zum Spucken da, Lamy są do plucia,
Siebe sind zum Sieben da, Sita są do przesiewania,
Sieben sind zum Lieben da. Siedem (przyp. krasnali) jest do kochania.
Bücher sind zum Lesen da, Książki są do czytania,
Abfall zum verwesen da, Odpady są do rozkładania się,
Worte sind zum Sprechen da, Słowa są do mówienia,
Spinat ist zum Erbrechen da. Szpinak jest do zwymiotowania.
Ein Zwerg ist größer als man glaubt. Krasnal jest większy niż można pomyśleć.
Ein Zwerg das größte überhaupt. Krasnal w ogóle największy.
Ein Zwerg sieht das was du nicht siehst. Krasnal widzi to, czego ty nie widzisz.
Ein Zwerg findet Schneewittchen süß. Krasnal uważa Śnieżkę za śliczną.
Ein Zwerg will unter Zwergen sein Krasnal chce być wśród krasnali
Ein Zwerg kommt selten ganz allein Krasnal rzadko przychodzi sam
Ein Zwerg fühlt sich erst gut zu siebt Krasnal dobrze się czuje w siódemce.
Ein Glück das es nur sieben gibt. Szczęście, że jest ich tylko siedem.
Halt, halt, halt, halt, halt! Stop, stop, stop, stop!
Schach!!! Szach!!!

 

 

* W wersie została zastosowana gra słów, która jest niemożliwa do przetłumaczenia na język polski.

Linge sind zum Schmettern da.

Można zgadywać że chodziło o:

   • Schmetter(n) + Linge = Schmetterlinge (pl. motyle)

das Schmettern oznacza zaintonowanie, ścinanie (piłki), uderzenie. W języku polskim nie ma to sensu.