LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 127. Nauka przez muzykę – Steh auf

Dzisiaj przedstawiamy kolejną piosenkę pomagającą zapamiętać pewne konstrukcje gramatyczne oraz poćwiczyć rozumienie ze słuchu. Wybraliśmy piosenkę słynnego niemieckiego zespołu Die Toten Hosen pt. „Steh auf, wenn du am Boden bist!”. Liczymy, że piosenka ...

Dzisiaj przedstawiamy kolejną piosenkę pomagającą zapamiętać pewne konstrukcje gramatyczne oraz poćwiczyć rozumienie ze słuchu. Wybraliśmy piosenkę słynnego niemieckiego zespołu Die Toten Hosen pt. „Steh auf, wenn du am Boden bist!”. Liczymy, że piosenka przypadnie Wam do gustu, a zwłaszcza jej pozytywny przekaz (tłumaczenie na dole).

 

Die Toten Hosen – Steh auf, wenn du am Boden bist!


Übung 1

Zanim pokażemy cały tekst piosenki i tłumaczenie, proponujemy małe ćwiczenie, spróbuj sam uzupełnić luki w tekście. Sugerujemy posłuchać piosenkę przynajmniej dwa razy.

 

Wenn du mit dir am _______ bist
und du _______ nicht weiter willst,
weil du dich nur noch fragst, _______ und wozu
und was dein Leben noch ________ soll.

Halt durch, auch wenn du ______ bist!
Halt durch, schmeiß jetzt nicht alles hin!
Halt durch, und irgendwann wirst du _________,
dass es jedem einmal so geht.

Und wenn ein ______ dich in die _____ zwingt,
halt dein Gesicht einfach gegen den ______.
Egal, wie _______ die Wolken über dir sind,
sie werden irgendwann vorüberzieh’n.

Steh ____, wenn du am Boden _____!
Steh ____, auch wenn du unten liegst!
Steh ____, es wird schon irgendwie weitergeh’n.

Es ist _______, seinen Weg nicht zu verlier’n
und bei den ________ und Gesetzen hier
ohne Verrat ein ________ zu führ’n,
das man selber noch respektiert.

Auch wenn die Zeichen gerade alle _______ dich steh’n
und niemand ____ dich wetten _____,
du brauchst hier ________ irgendeinen Beweis zu bringen,
es sei denn es ist für dich _______!

Steh ____, wenn du am Boden _____!
Steh ____, auch wenn du unten liegst!
Steh ____, es wird schon irgendwie weitergeh’n.

Nur keine _______, so schlimm wird es nicht.
Mehr als deinen _______ reißt man dir nicht weg.
_______ und sieh nach vorn!

Steh ____, wenn du am Boden _____!
Steh ____, auch wenn du unten liegst!
Steh ____, es wird weitergeh’n.

Steh ____, wenn du am Boden _____!
Steh ____, auch wenn du unten liegst!
Steh ____, es wird schon irgendwie weitergeh’n.

 

Przydatne konstrukcje z piosenki, które warto znać!

 

  • gegen (+Akkusativ) den Wind – pod wiatr
  • stehen gegen (+Akkusativ) – stać przeciw
  • wetten auf (+Akkusativ) – stawiać na
  • die Wolken über (+Dativ) – chmury nad

 

Krótki komentarz gramatyczny

  • …, dass es jedem einmal so geht.

Po spójniku „dass“ (że) występuje szyk końcowy.

 

  • Es ist schwer, seinen Weg nicht zu verlier’n

Bezokolicznika z „zu“ używa się po wyrażeniach rzeczownikowych lub przymiotnikowych (tj. Es ist gesund/interesant/leicht,/möglich…).

 

  • Steh auf, wenn du am Boden bist!

W konstrukcji zadania warunkowego, w zdaniu pobocznym zaczynającym się od „wenn“ (jeśli, gdy) lub „falls” (w razie, gdyby) również stosuje się szyk końcowy. Zdanie warunkowe wkrótce zostanie omówione ze szczegółami.

 

  • Steh auf,…

W trybie rozkazującym, przy czasownikach rozdzielnie złożonych z akcentowanym przedrostkiem (np. auf-, aus-, ein-, mit-, vor-, zu-,), przedrostek przechodzi na koniec zdania.

 

 

Losung

 

Übung 1

tekst i tłumaczenie:
https://www.tekstowo.pl/piosenka,die_toten_hosen,steh_auf__wenn_du_am_boden_bist.html

Wenn du mit dir am Ende bist Gdy jesteś już wykończony
und du einfach nicht weiter willst, i po prostu już nic więcej ci się nie chce,
weil du dich nur noch fragst, warum und wozu pytasz siebie jeszcze tylko, dlaczego i po co
und was dein Leben noch bringen soll. i co powinno przynieść ci jeszcze twoje życie.
Halt durch, auch wenn du allein bist! Wytrzymaj, nawet wtedy, gdy jesteś sam!
Halt durch, schmeiß jetzt nicht alles hin! Wytrzymaj, nie rzucaj wszystkiego!
Halt durch, und irgendwann wirst du verstehen, Wytrzymaj, a kiedyś zrozumiesz,
dass es jedem einmal so geht. że każdemu się to przytrafia.
Und wenn ein Sturm dich in die Knie zwingt, A kiedy burza rzuci cię na kolana,
halt dein Gesicht einfach gegen den Wind. trzymaj twarz prosto pod wiatr.
Egal, wie dunkel die Wolken über dir sind, Wszystko jedno jak ciemne są chmury nad tobą,
sie werden irgendwann vorüberzieh’n. one kiedyś przeminą.
Steh auf, wenn du am Boden bist! Podnieś się, gdy jesteś na dnie!
Steh auf, auch wenn du unten liegst! Podnieś się, nawet gdy leżysz na dole!
Steh auf, es wird schon irgendwie weitergeh’n. Podnieś się, jakoś to będzie!
Es ist schwer, seinen Weg nicht zu verlier’n Ciężko jest nie zgubić swojej drogi
und bei den Regeln und Gesetzen hier I przy tych wszystkich regułach i zasadach
ohne Verrat ein Leben zu führ’n, prowadzić bez zdrady takie życie,
das man selber noch respektiert. które jeszcze sam szanujesz.
Auch wenn die Zeichen gerade alle gegen dich steh’n Nawet, gdy wszystkie znaki świadczą przeciw tobie
und niemand auf dich wetten will, i nikt nie chce na ciebie postawić,
du brauchst hier keinem irgendeinen Beweis zu bringen, nie musisz tu niczego udowadniać,
es sei denn es ist für dich selbst! chyba, że samemu sobie.
Steh auf, wenn du am Boden bist! Podnieś się, gdy jesteś na dnie!
Steh auf, auch wenn du unten liegst! Podnieś się, nawet gdy leżysz na dole!
Steh auf, es wird schon irgendwie weitergeh’n. Podnieś się, jakoś to będzie!
Nur keine Panik, so schlimm wird es nicht. Tylko bez paniki, nie będzie tak źle
Mehr als deinen Kopf reißt man dir nicht weg. Nic więcej prócz głowy ci nie urwą
Komm und sieh nach vorn! Chodź i popatrz na przód!
Steh auf, wenn du am Boden bist! Podnieś się, gdy jesteś na dnie!
Steh auf, auch wenn du unten liegst! Podnieś się, nawet gdy leżysz na dole!
Steh auf, es wird weitergeh’n. Podnieś się, jakoś to będzie!
Steh auf, wenn du am Boden bist! Podnieś się, gdy jesteś na dnie!
Steh auf, auch wenn du unten liegst! Podnieś się, nawet gdy leżysz na dole!
Steh auf, es wird schon irgendwie weitergeh’n. Podnieś się, jakoś to będzie!