LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 123. Lebensabschnitte (teil 1)

W dzisiejszej lekcji przedstawiamy słownictwo dotyczące stanu cywilnego oraz etapów w życiu człowieka. Pomimo, że wielu z Podopiecznych ma już dawno za sobą niektóre z tych etapów, to jednak mogą chętnie o nich ...

W dzisiejszej lekcji przedstawiamy słownictwo dotyczące stanu cywilnego oraz etapów w życiu człowieka. Pomimo, że wielu z Podopiecznych ma już dawno za sobą niektóre z tych etapów, to jednak mogą chętnie o nich wspominać i dzielić się z Opiekunami opowieściami, wracając do miłych chwil z przeszłości.

 

ledig /lediś/ – wolny (o stanie cywilnym)

unverheiratet /unfeahajratet/ – wolny (o stanie cywilnym)

das Fräulein /das frojlajn/ – panna

der Junggeselle /dea junggezele/ – kawaler

sich mit jemandem verloben /zyś myt jemandejm fealoben/ – zaręczyć się z kimś

die Verlobung feiern /di fealobung fajean/ – świętować zaręczyny

verlobt /fealobt/ – zaręczony

der Verlobte /da fealobte/ – narzeczony

die Verlobte /di fealobte/ – narzeczona

 

die Ehe schließen /di eje szlisen/ – zawrzeć związek małżeński

eine Familie gründen /ajne familie grynden/ – założyć rodzinę

heiraten /hajraten/ – ożenić się/wyjść za mąż

die standesamtliche Trauung /di sztandezamtlisie traung/ – ślub cywilny

die kirchliche Trauung /di kirślisie traung/ – ślub kościelny

das Brautpaar /das brautpaa/ – młoda para

der Bräutigam /dea brojtigam/ – pan młody

die Braut /die braut/ – panna młoda

der Trauzeuge /dea traucojge/ – świadek

das Ehepaar /das ejepaa/ – para małżeńska

der Ehemann /dea ejeman/ – małżonek

der Gatte /dea gatte/ – mąż

die Ehefrau /di ejefrau/ – małżonka

die Gattin /di gattin/ – żona

verheiratet /feahajratet/ – zamężna/żonaty

die Flitterwochen /di flitteawohen/ – miodowy miesiąc

die Hochzeitsreise /di hohcajtrajze/ – podróż poślubna

auf Hochzeitsreise gehen /auf hohcajtrajze gejen/  – jechać w podróż poślubną

 

schwanger sein /szwangea zajn/ – być w ciąży

ein Kind erwarten /ajn kind eawarten/ – oczekiwać dziecka

ein Kind bekommen /ajn kind bekomen/ – urodzić dziecko

ein Kind kriegen /ajn kind krigen/ – urodzić dziecko

Mutter werden /mutea werden/ – zostać matką

Vater werden /fatea werden/ – zostać ojcem

ein Kind großziehen /ajn kind groscijen/ – wychowywać dziecko

ein Kind erziehen /ajn kind eacijen/ – wychowywać dziecko

in einer Partnerschaft leben /in ajnea partneaszaft/ – żyć w związku partnerskim

mit jemandem zusammen-leben /myt jemandejm cuzamen-lejben/ – żyć z kimś razem

 

der Partner /dea partnea/ – partner

die Partnerin /di partnerin/ – partnerka

eine freien Beziehung leben /ajne frajen becijung lejben/ – żyć w wolnym związku

die Scheidung /di szajdung/ – rozwód

jemandem untreu sein /jemandejm untroj zajn/ – być komuś niewiernym

jemanden betrügen /jemandejn betrygen/ – oszukać kogoś

sich scheiden lassen /zyś szajden lasen/ – rozwieść się

gescheiden /geszajden/ – rozwiedziony

sich von jemandem trennen /zyś fon jamandejm trenen/ – rozstać się z kimś

getrennt leben /getrent lejben/ – żyć oddzielnie/osobno