LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 117. Charakterzüge (teil 4)

Übung 1 Znajdź 15 ukrytych przymiotników opisujących pozytywne cechy charakteru. Obok znalezionych, wpisz ich tłumaczenia. C H I E N S C H Ü O V F Ö N L A N G W E I L I G R A ...

Übung 1

Znajdź 15 ukrytych przymiotników opisujących pozytywne cechy charakteru. Obok znalezionych, wpisz ich tłumaczenia.

C H I E N S C H Ü O V F Ö N
L A N G W E I L I G R A U S
A Ü T O L L ß Ä M Y T L U T
U P O I R T A K T L O S N R
N U L S A S B A L A ß C E E
I N E T R A U R I G E H R I
S D R I R M Ä A G G Ä H F T
C A A S O L U T I R S O A S
H N N C G O B Ü F E ß C H Ü
Ä K T H A F L D I S J Ä R C
U B Ü C N A Ö I Ö S S N E H
V A T E T Ü D R E I M E N T
I R B I S O I W C V T Q I I
U N A N S T Ä N D I G I E G

 

 

1.   9.  
2.   10.  
3.   11.  
4.   12.  
5.   13.  
6.   14.  
7.   15.  
8.      

 

Übung 2

Z węża literowego wypisz cechy charakteru.

verantwortungslosängstlichgrobdummneidischgemeinfeigefaulleichtsinnigunentschlossengelzignaivbösestrenglautdickköpfigleichtgläubig

 

1. verantwortungslos 10. unentschlossen
2. ängstlich 11. gelzig
3. grob 12. naiv
4. dumm 13. böse
5. neidisch 14. streng
6. gemein 15. laut
7. feige 16. dickköpfig
8. faul 17. leichtgläubig
9. leichtsinnig  

 

 

Lösungen

 

Übung 1

C H I E N S C H Ü O V F Ö N
L A N G W E I L I G R A U S
A Ü T O L L ß Ä M Y T L U T
U P O I R T A K T L O S N R
N U L S A S B A L A ß C E E
I N E T R A U R I G E H R I
S D R I R M Ä A G G Ä H F T
C A A S O L U T I R S O A S
H N N C G O B Ü F E ß C H Ü
Ä K T H A F L D I S J Ä R C
U B Ü C N A Ö I Ö S S N E H
V A T E T Ü D R E I M E N T
I R B I S O I W C V T Q I I
U N A N S T Ä N D I G I E G

 

 

1. langweilig nudny 9. egoistisch egoistyczny
2. launisch humorzasty 10. traurig smutny
3. blöd głupi 11. seltsam dziwny
4. aggressiv agresywny 12. streitsüchtig kłótliwy
5. falsch fałszywy 13. unerfahren niedoświadczony
6. arrogant arogancki 14. undankbar niewdzięczny
7. intolerant nietolerancyjny 15. unanständig nieprzyzwoity
8. taktlos nietaktowny      

 

Übung 2

verantwortungslos-ängstlich-grob-dumm-neidisch-gemein-feige-faul-leichtsinnig-unentschlossen-gelzig-naiv-böse-streng-laut-dickköpfig-leichtgläubig

 

1. verantwortungslos 10. unentschlossen
2. ängstlich 11. gelzig
3. grob 12. naiv
4. dumm 13. böse
5. neidisch 14. streng
6. gemein 15. laut
7. feige 16. dickköpfig
8. faul 17. leichtgläubig
9. leichtsinnig