LAS BAWARSKI

Wspaniała w swojej różnorodności Bawaria prócz malowniczych alpejskich wzgórz, jezior i zamków, zachwyca nas także delikatnie pofałdowanym terenem. Las Bawarski położony na granicy dzisiejszych Czech i Niemiec to największy ...

Wspaniała w swojej różnorodności Bawaria prócz malowniczych alpejskich wzgórz, jezior i zamków, zachwyca nas także delikatnie pofałdowanym terenem. Las Bawarski położony na granicy dzisiejszych Czech i Niemiec to największy leśny teren w całej Europie Środkowej i zarazem najstarszy Park Narodowy w Niemczech. Alpejskie powietrze, niczym nienaruszona natura, rzadkie torfowiska po obu stronach bawarsko-czeskiej granicy to nieznany skarb niemieckiej natury. Las Bawarski (Bayerischer Wald) to największy leśny kompleks obszaru chronionego w centralnej Europie.

Las Bawarski – zielone płuca Europy

Las Bawarski leży na terytorium południowo-wschodnich Niemiec i północno-zachodniej Austrii oraz południowych Czech. Położona w południowej części Czechach Szumawa to praktycznie to samo pasmo górskie (co w Lesie Bawarskim), tylko funkcjonujące pod inną nazwą. Las Bawarski stanowi część antycznego Lasu Hercyńskiego. Bayerischer Wald możemy podzielić na dwie części: na las przedni i tylny. Przedni Las (Vorderer Wald) charakteryzują wzniesienia położone miedzy rzeką Regen a Dunajem, nie przekraczające 1000 m. n. p. m. Z kolei Las Tylny (Hinterer Wald) z najwyższym szczytem Großer Arber (1456 m n.p.m.) rozciąga się między granicą z Austrią i słynie w wyższych szczytów.

Na terenie niemieckiego skarbu natury, jakim jest Las Bawarski, w południowo-wschodniej części Niemiec w 1970 roku utworzono Park Narodowy Lasu Bawarskiego (niem. Nationalpark Bayerischer Wald). Rozciąga się on od doliny Dunaju do Szczytu Großer Arber (Wielki Jawor) i obejmując aż 89 miast i gmin. Nationalpark Bayerischer Wald był pierwszym parkiem narodowym powstałym w Republice Federalnej Niemiec. Szerokie i strome grzbiety gór, rozczłonkowane doliny, bogate i zwarte górskie lasy zajmują ogółem powierzchnię 24 217 ha i wchodzą w skład największego obszaru chronionego w centralnej Europie. Przestrzeń Parku Narodowego podzielono na trzy strefy, w tym jedną całkowicie niedostępną dla turystów, ściśle chronioną prawem przed zwiedzaniem. Las Bawarski, zbudowany z krystalicznych skał, i leżący na jego terenie Park Narodowy zachwycają unikalną różnorodnością. Bogate gatunki zarówno flory, jak i fauny żyją swobodnie w środowisku nieskażonym ludzką ręką. W pokrytych gęstymi lasami górach napotkać można unikalne gatunki dzikich zwierząt. Rysie, wilki, jelenie, wydry, żbiki i niedźwiedzie – to stali mieszkańcy bawarskich terenów, których przy odrobinie szczęścia można zobaczyć w swoim naturalnym środowisku.

Wędrówka wśród dzikiej przyrody, spotkania z niespotykanymi gatunkami zwierząt, wyjątkowa perspektywa i alpejski klimat sprawiają, że Las Bawarski z roku na rok przyciąga coraz więcej turystów. Pracując jako opiekunka osób starszych w Niemczech, masz szansę odwiedzić nowe i ciekawe miejsca.