Anna Pustelnik председател на Medipe Sp. z o.o. в жури на конкурс „Силата на привличане”

Конкурсът има за цел да открие най-интересни и най-ефективни предприятия, които позволяват да привличат и задържат във фирмата най-талантните служители.

В тазгодишното, вече трето издание на конкурса „Силата на привличане”, ще участва председател на Medipe Sp. z o.o – Anna Pustelnik. Наградени в конкурса „Силата на привличане” предприятия в област на employer branding, имат за цел да бъдат най-добър пример за подражание и да вдъхновяват другите. Anna Pustelnik,  благодарение на опита си, който е придобила на немски и полски пазар, съзнателно използва знанието си при изграждане и управляване на процеса на подбор на персонал и продажбен процес на другите европейски пазари като Румъния, България и Хърватия. Заедно с останалите членове на журито ще помогне да открие фирми, които виждат потенциал в изграждане на бранд/имидж като атрактивен работодател, обръщат внимание на правилното прилагане на ново заети лица и също така се грижат за тяхното участие и развитие. Искрено поздравяваме!

НАЗАД >>