конкурс „Силата на привличане”

С удоволствие ви уведомяваме, че Anna Pustelnik, председател на Medipe, пореден път ще бъде в жури на конкурс „Силата на привличане”.

Конкурсът има за цел да открие най-интересни и най-ефективни предприятия, които позволяват да привличат и задържат във фирмата най-талантните служители.

Заедно с останалите членове на журито ще помогне да открие фирми, които виждат потенциал в изграждане на бранд/имидж като атрактивен работодател, обръщат внимание на правилното прилагане на ново заети лица и също така се грижат за тяхното участие и развитие.

Горди сме и поздравяваме!

НАЗАД >>