конкурс „Силата на привличане”
Anna Pustelnik

Настоящем информираме, че г-жа Анна Пустелник, Председател Powierzchnia УС Powierzchnia фирма Medipe, беше поканена за трети път, да участва в работния процес на националния конкурс „Силата на привличането”. 

Конкурсът има за цел да подбере най-интересните и ефективни кампании, инициативи и действия, които правят една фирма, не само привличаща, но и задържаща най-талантливите служители. 

Тази годин, ще се проведе четвъртото издание, а Анна Пустелник, ще бъде в журито, която благодарение на натрупания опит на германския и полския пазар, съзнателно използва знанията си за изграждане и управление на процесите за набиране и подбор на персонал и предоставяне на маркетингови услуги за други европейски пазари. 

Заедно с останалите членове на журито, ще помогне да се изберат фирми, които виждат потенциала в изграждането на имиджа си, като привлекателен работодател, който проявява ангажираност и развитие на служителите.

Горди сме с това и изпращаме нашите поздравления! 

↪ Повече информация за конкурса, ще намерите тук: https://www.pb.pl/silaprzyciagania/o-konkursie/

НАЗАД >>