Информация относно мерките срещу COVID

Във връзка с нарастващата заболеваемост от COVID-19 в Германия са въведени нови ограничения, които следва да бъдат спазвани от всички, посещаващи страната.
В отделните федерални провинции са въведени ограничения, важащи за ресторанти, театри, места за забавление и градския транспорт. Влизането или използването на тези места е достъпно за хора, които отговарят на едно от следните условия: 2G, 3G или 2G +, които означават съответно:

  • 2G – ваксинирано или оздравяло лице (потвърждава се от сертификат за ваксинация, а за оздравели – PCR тест);
  • 3G – ваксинирано лице, оздравяло лице или лице с отрицателен резултат от антиген тест не по-стар от 24 часа (тестът трябва да бъде потвърден с медицинско свидетелство на английски, немски или френски език);
  • 2G+ – ваксинирано лице или оздравяло лице с извършен допълнителен антиген тест (доказателство е сертификат за ваксинация, за оздравяло лице PCR тест – и в двата случая допълнителен отрицателен резултат от антиген тест, не по-стар от 24 часа, потвърден с медицинско свидетелство на английски, немски или френски език ). Броят на заразените и решенията на управляващите органи определят кое.

Вевъждането на гореупоменатите режими се извършва от местните власти и зависи от броя на заболелите (2G, 3G или 2G+).

Освен това властите информират, че на хората, които не са ваксинирани, може да бъде забранено да напускат своето мясти на прибиваване (жилище или хотел) за каквито и да било цели, освен крайно необходимите дейности (с изключение на хранителни магазини, аптеки и дрогерии) и може да бъде въведен полицейски час.

Във връзка с гореспоменатото, на лицата, които не са ваксинирани ще бъде ограничена възможността да се възползват от услугите за грижа.

В същото време бихме искали да Ви информираме, че има възможност за ваксиниране в Германия.
Цялата актуална информация може да се намери и на правителствения уебсайт: https://www.mfa.bg/bg/covid19map/Europe/germany

НАЗАД >>