SAO

cert_01

Secțiunea agențiilor de Îngrijire(SAO) este o organizație care reunește firmele din branșa de îngrijire, aceasta funcționează în cadrul Asociației Agențiilor de mediere a forței de muncă(SAZ).
SAO a fost înființată la 2 decembrie 2010 r. printr-un vot al consiliului SAZ. A primit statutul unei comisii care este organ sfătuitor și emitent de opinii în ce privește activitatea agențiilor de mediere a forței de muncă care oferă servicii în domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă.

SAO a fost formată pentru a creea o piață legală a serviciilor de îngrijire realizate în Germania. Organizația tinde ca vocea agențiilor de mediere a forței de muncă poloneze în domeniul îngrijirii, să fie auzită pe forumul celor care iau decizii , în mass-media și la grupurile de interese. SAO este constant în dialog cu instituțiile din Polonia și Germania. Prin activitățile sale dorește să promoveze modele legale de angajare în branșa îngrijirii pentru muncitorii de Europa Centrală și de Est, în același dorește să fie un front puternic în lupta împotriva economiei informale și pieței negre. În primul rând SAO spune nu pnetru traficul de oameni în branșa de îngrijire.

Pentru a deveni membru al Secțiunii Agenșiilor de îngrijire trebuie îndeplinite următoarele condfiții:

 1. Membru al Secțiunii poate să devină numai Agenția care aparține de Asociația Agențiilor de mediere a forței de muncă.
 2. Condițiile de apartenență la secțiune:
  • detașarea personalului sau furnizarea de servicii pe baza unor contracte cu angajații care respectă legislația poloneză în vigoare,
  • înregistrarea angajașilor la ZUS/CNAS,
  • țienrea ewidenței documentației angajaților, punerea acestora la dispoziție la cerere,
  • plătirea de contribuții la asigurări sociale ale angajaților detașați,
  • furnizarea unei asigurări de sănătate pe teritoriul țării de detașare,,
  • verificarea candidaților și semnarea contractelor în birourile Agenției,
  • informarea, în momentul semnării contractului, despre caracterul muncii efectuate în țara de detașare cât și de condițiile de locuință
  • asiguararea unui serviciu telefonic și contact continu al persoanei delegate cu angajatorul,
  • confirmarea deținerii unei asigurări de răspundere civilă pentru activitatea preatată,
  • informarea persoanelor interesate să presteze servicii de îngrijire despre reglemetările legale cu privire la contractele semnate,
 • minim 2 ani de prezență pe piața serviciilor de îngrijire sau 1 an de prezență și susținerea a cel puțin unui membru al Secțiunii,
 • completarea declarației de aderare la Secțiune.

3. Secșiunea este condusă de Președinte.

4. Întălnirile Secțiunii au loc cel puțin o dată la două luni.

5. Reuniunile Secțiunii sunt convocate și prezidate de Președintele Secțiunii.

6. Taxa de membru al Secțiunii este în sumă de 400 zł pe lună.

7. Secțiunea nagajează un coordinator al Secțiunii.

8. Membrii Secțiunii suportă costurile creării locului do muncă și costurile remunerației coordinatorului. Suma remunerației împreună este distribuită direct proportional cu numărul membrilor care aparțin la Secșiune în ziua plății remunerației.

9. Neplătirea contribuțiilor legate de calitatea de Membru timp de 3 luni , va avea ca consecință emiterea unei chemări la plată în termen de 30 de zile .Dacă contribuțiile restante nu sunt plătite la termenul indicat atunci u stfel de membru este expulzat din Secțiune.

10. Întărzierea în plata contribuțiilor din de 3 luni este posibilă doar o singură dată.Repetarea unei astfel de situații duce la expulzarea membrului fără a mai trimite chemarea la plată.

11. Neîndeplinirea oricăreia din condițiile enumerate la la punctul 2 sau cererea altor membrii ai Secțiunii poate duce la expulzarea unui membru di Secțiune. Decizia de expulzare a unui membru este luată la vot , având o majoritate simplă. Membrii Secșiunii vor fi anunțați cu 7 zile înainte despre votul plănuit asupra expulzării unui membru SAO.

12. Este posibil ca la ședințele Secțiunii să participe entități externe, care nu sunt membrii Secțiunii, care vor să bebeficieze de experiența membrilor Secțiunii.Întălnirile deschise sunt organizate odată pe trimestru. Taxa pentru accesul la întălnire este în sumă de 500 zł. Despre participarea unei firme din afara Secțiunii la întălnire , membrii vor fi informați cel târziu înainte cu săptămănă.În cazul în care cel puțin un membru se opune participării unei firme din afară la întălnire, participarea acesteia nu va fi posibilă.

Medipe a îndeplinit condițiile de mai sus și a devenit un membru deplin al Secțiunii Agențiilor de îngrijire.

 • sao
 • saz
 • iso