ИМАТЕ ЛИ ВЪПРОСИ? ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ ДА РАЗСЕЕМ ВАШИТЕ СЪМНЕНИЯ


Пътуване за работа в чужбина не е лесно решение. Често e свързано с много опасения. Съмненията се появяват в момента на смяна на агенцията по заетостта.
Можете да си задавате въпроси „Дали тази оферта е за мен?“Фирмата MEDIPE не крие нищо. Стараем се да отговаряме на Всичките Ваши запитвания.

Ако не можете да намерите темата от която се интересувате в списъка, каним Ви за контакт по телефона, имейл или чрез уеб чат. С удоволствие ще Ви предоставим всички насоки за сътрудничество с нас.

ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ

Какъв е размерът на възнаграждението което предлага фирмата MEDIPE?
За да се установи сътрудничеството с MEDIPE задължително ли е познанието на немски език?
За да се установи сътрудничество изисква ли се опит в сферата на грижите?
След одобряването, фирмата организира ли пътуването?
Кой поема пътните разходи?
Ако реша да сътруднича с Вас кога ще се установи пътуването?
Фирмата MEDIPE предлага ли оферти за мъже?
В какви градове/региони намират се Вашите оферти?
Имате ли оферти за обгрижване на самостоятелни лица?
Ще продължавам ли да получавам възнаграждение след завръщането ми от Германия в България?

ФОРМАЛНОСТИ

Осигуряването гарантирано ли е?
Плащате ли здравно и социално-осигурителните вноски?
Имам ли някакви задължения пребивавайки във България?
Трябва ли да плащам данъците в Германия?
Нужно ли е да се дерегистрирам от Фонда за земеделско обществено осигуряване?
Възможно ли е сътрудничеството с фирмата за лица осигурени в Фонда за земеделско обществено осигуряване.
Кога MEDIPE изплаща възнаграждението?

ПО ВРЕМЕ НА РАБОТАТА

Фирмата притежава ли координатори на територията на Германия?
Колко пари трябва да взема със себе си?
Ще имам ли възможност да разговарям с моя координатор по време на работата?
Какви са жилищните условия?
  • sao
  • saz
  • iso