конкурс „Силата на привличане”

С удоволствие ви уведомяваме, че Anna Pustelnik, председател на Medipe, пореден път ще бъде в жури на конкурс „Силата на привличане”. Конкурсът има за цел да открие най-интересни и най-ефективни предприятия, които позволяват да привличат и задържат във фирмата най-талантните служители. Заедно с останалите членове на журито ще помогне да открие фирми, които виждат потенциал…